Acum este timpul să acţionăm pentru un acord asupra protejării mediului înconjurător

   Semnele schimbărilor climatice sunt pretutindeni în jurul nostru, de la mări și oceane ale căror nivel este în creștere până la stratul de gheață al Groenlandei care se topește și recife de corali care se albesc și se degradează. Comunitatea internațională este la un moment de cotitură, iar deciziile pe care le luăm azi vor influenţa clima în care se vor naște copiii și copiii copiilor noștri. 

   Dar aci nu este vorba doar de viitor. Beneficiile efectelor eliminării factorilor poluanți asupra mediului sunt imediate: aer curat, costuri energetice reduse și industrii noi care se dezvoltă. 

   Aceasta este miza Conferinței Părților (COP21), de la Paris unde, în perioada 30 noiembrie-11 decembrie, se reunesc reprezentanți din peste 200 țări, pentru a negocia un acord de climă cuprinzător, care să intre în vigoare începând cu anul 2020. Acum, mai mult decât oricând, există voință socială și politică pentru a lua măsuri de contracarare a încălzirii globale și efectului în lanț al acesteia asupra mediului înconjurător. Peste 160 de țări, responsabile de peste 90 la sută din emisiile globale de dioxid de carbon și-au anunțat obiectivele climatice înainte de conferință. Acesta este clar un pas înainte și o distanţare de trecut. Comparativ, doar circa 30 la sută din emisiile globale de gaze cu efect de seră au fost luate în calcul ca urmare a protocolului de la Kyoto din 1997. 

   Statele Unite au o abordare curajoasă față de schimbările climatice pe teritoriul lor, în timp ce colaborează cu țările partenere, pentru ca acestea să facă acelaşi lucru. De la începutul mandatului președintelui Obama, Statele Unite au redus emisiile de dioxid carbon triplând producția de energie eoliană și crescând de douăzeci de ori producția de energie solară. Am aplicat standarde stricte pentru industria carburanților astfel încât autoturismele noastre consumă mai puțin combustibil, energia este folosită mai eficient și considerabile suprafeţe de teren și cantităţi de apă sunt protejate pentru generaţiile viitoare. În același timp, economia Statelor Unite s-a dezvoltat, demostrând că această creștere economică nu este în mod obligatoriu legată de producția de dioxid de carbon. 

   Mai mult, Planul de energie curată va reduce emisiile aferente sectorului energetic din Statele Unite, care constituie o treime din emisiile naționale de dioxid de carbon, cu 32% până în 2030 și va economisi peste 50 miliarde de dolari din costurile aferente mediului si sănătății.

   Având alături țări precum China, India și Brazilia, care acum se angajează să reducă emisiile, avem o șansă reală să punem în aplicare un plan de schimbare. Statele Unite vor pleda la Paris pentru un acord eficient care să ducă mai departe acțiunile climatice ambițioase ale tuturor statelor, respectând în același timp particularitățile specifice fiecărui stat în parte. Acest acord ar trebui să furnizeze un cadru pe termen lung, cu standarde înalte de transparență și responsabilizare, care să determine statele să își atingă obiectivele asumate. În același timp, acest cadru trebuie să furnizeze sprijinul tehnic și financiar necesar statelor care au nevoie de acest sprijin pentru a reduce emisiile de dioxid de carbon și a se adapta schimbărilor climatice.

   Atât orașele, companiile, cât și indivizii joacă un rol important în transformarea politicilor climatice în acțiuni concrete. Fostul primar al orașului New York, Michael Bloomberg, popularizează eforturile rețelei C40 care unește megametropolele lumii într-un efort comun de a răspunde schimbărilor climatice. Peste 80 de companii inclusiv Alcoa, Coca-Cola și Wal-Mart au semnat angajamentul referitor la măsurile de protecţie a mediului (American Business Act on Climate Pledge), obligându-se să investească în energie regenerabilă și să reducă risipa. Alegerile individuale pe care le facem zilnic, de la tipul de ceașcă de cafea pe care o folosim până la mijlocul de transport ales pentru a ajunge la serviciu, au un impact cumulat imens.

   România a adoptat deja ambiţiosul Cadru al Uniunii Europene privind schimbările climatice și energia, care include ca obiectiv obligatoriu pentru 2030 reducerea cu 40% a emisiilor de gaze cu efect de seră faţă de nivelul din 1990. Ca parte a acestui cadru, România s-a angajat să contribuie la efortul global de reducere a emisiilor. Pentru a realiza acest lucru, România intenționează să reducă emisia de gaze cu efect de seră, să crească producţia de energie regenerabilă și să-şi îmbunătățească eficiența energetică. Aceasta nu va fi o sarcină ușoară, dar împreună, România şi Statele Unite pot realiza aceste obiective și pot crea oportunități economice, permiţând companiilor să vină cu soluții inovatoare și tehnologii noi care să contribuie la rezolvarea problemelor.

   Ambasadorul SUA în România, Hans Klemm