Însărcinatul cu afaceri al SUA, Dean Thompson, ne încurajază să investim în domeniul biotehnologiei   Biotehnologia îndeplineşte un rol cheie în găsirea de soluţii la multe dintre constrângerile cu care ne-am confruntat de-a lungul timpului, inclusiv siguranţa alimentară. Prin intermediul biotehnologiei, am dezvoltat instrumentele necesare pentru a combate dăunătorii şi buruienile, pentru a utiliza resursele disponibile într-un mod mai eficient, pentru a creşte producţia şi valoarea nutriţională şi pentru a reduce impactul agriculturii asupra mediului înconjurător. Dat fiind faptul că schimbările climatice şi evoluţiile pieţei au un impact asupra tuturor persoanelor de pe planetă, aplicarea de tehnici inovatoare în agricultură poate fi una dintre cele mai eficiente modalităţi de a răspunde la aceste schimbări.
   Inovaţia în domeniul biotehnologiei în SUA a contribuit în mod esenţial la dezvoltarea sectorului agricol şi a sporit comerţul internaţional. În Statele Unite, inovaţia este rezultatul colaborării dintre industrie, mediul academic şi instituţiile statului. Acestea colaborează pentru a furniza soluţii la probleme complexe. Odată cu sporirea nivelului de inovaţie, fondurile dedicate cercetării în domeniul agricol au crescut rapid în Statele Unite şi în întreaga lume. Nivelul global al investiţiilor sectorului privat în cercetare în domeniul agricol a crescut de la 5,6 miliarde de dolari în 1994, la 11 miliarde de dolari în 2010. Jumătate din activităţile private de cercetare şi dezvoltare în agricultură se desfăşoară în Statele Unite. Cea mai mare parte a banilor se investeşte în sectoarele îmbunătăţirii recoltelor şi geneticii animale, biotehnologia devenind astfel una dintre cele mai cercetate componente ale gamei de inputuri agricole.
   Deschiderea către inovaţie este importantă, oferindu-le producătorilor posibilitatea de a selecta practicile şi tehnologiile agricole care să le ofere cele mai multe beneficii, atât din punct economic, cât şi agronomic. Inovaţia este un element cheie în promovarea prosperităţii economice a ţărilor noastre. Ideile inovatoare descoperite în cercetare pot avea aplicaţie comercială. Antreprenorii pot prelua noile descoperiri şi pot crea noi companii, stimulând creşterea economică şi crearea de locuri de muncă. Acest lucru se întâmplă în toate domeniile, inclusiv în agricultură.
   Ambasada SUA a început recent să promoveze beneficiile inovaţiei şi transferului de tehnologie pentru stimularea creşterii economice. Am văzut potenţialul universităţilor şi tinerilor din România şi ştiu că vor avea roluri cheie în conducerea viitoarei creşteri a României.
   Public Diplomacy - Press Office
   U.S. Embassy-Bucharest