Ministerul Comunicațiilor se face că dezbate Legea securității cibernetice a doua oară   În urma anunțului de pe site-ul Ministerului pentru Comunicații și pentru Societatea Informațională cu privire la organizarea celei de-a doua sesiuni de dezbateri cu privire la legea securității cibernetice în data de 19 februarie 2016, dorim să ne exprimăm dezamagirea față de nerespectarea termenilor angajamentelor luate de către cele două ministere în timpul primei dezbateri din 12 februarie 2016. Mai exact, au fost promise de către organizatori:

   - publicarea minutei primei dezbateri;

   - publicarea textului refăcut al propunerii de lege, după analizarea tuturor punctelor de vedere transmise în scris sau verbal;

   - motivarea opiniilor respinse.

   Această a doua rundă de dezbateri, pe care am sugerat-o în vederea discutării punctuale a articolelor din propunerea de lege, este inutilă pe același text, în condițiile în care nici măcar minuta primei întâlniri nu a fost publicată sau comunicată participanților sau publicului larg interesat de dezbatere. Mai mult, documentul explicativ în ceea ce privește includerea sau respingerea motivată a comentariilor ridicate nu există, iar textul de lege propus este identic.

   De asemenea, am sublinia faptul că este insuficientă simpla publicare a anunțului pe site-ul ministerului și, mai ales, neinformarea directă a celor care au participat prima dată sau au trimis deja opinii MCSI - mai ales dacă se dorește primirea de opinii din afara Bucureștiului.

   În acestă situație, considerăm ineficientă reluarea discuțiilor de la prima dezbatere, întrucât o nouă dezbatere identică cu prima nu face decât să stagneze discuțiile și amână găsirea unor soluții de fond cu privire la conținutul defectuos al textului, care în continuare încalcă decizia Curții Constituționale a României nr. 17 din 2015 în numeroase puncte.

   În concluzie solicităm publicarea minutei împreună cu toate comentariile scrise sau adresate verbal, corectarea propunerii de lege după analizarea tuturor observațiilor supuse atenției în cadrul perioadei de consultare publică, motivarea tuturor punctelor care nu au fost luate în considerare în noua variantă de text a propunerii și organizarea celei de-a doua dezbateri, după ce aceste documente au fost puse la dispoziția publicului pentru cel puțin 30 de zile, conform art. 6 alin. 2 din Legea 52/2003 privind transparența decizională.

   Asociația pentru Tehnologie și Internet - ApTI

   ActiveWatch

   Asociația Pentru Apărarea Drepturilor Omului în România - Comitetul Helsinki (APADOR-CH)

   Centrul pentru Inovare Publică

   Asociația Miliția Spirituală