Evoluția pieței berii în 2016 și rolul educației în formarea maeștrilor berariAsociația Berarii României a anunțat principalele rezultate ale pieței berii în 2016, în cadrul unui eveniment ce a avut loc marți, 23 mai, la Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, din cadrul Universității “Dunărea de Jos” din Galați, subliniind totodată rolul pe care instituția academică îl are în formarea tinerelor generații de maeștri berari.

Potrivit datelor furnizate de către Asociația Berarii României, volumul pieţei berii în 2016 s-a menținut la 15,8 milioane hl, nivel atins și în 2015, în timp ce consumul pe cap de locuitor s-a situat la nivelul anului precedent, de 80 l.

“Având un caracter profund național, definit de o pondere de peste 97% a producției locale de bere în consumul intern și 70% ingrediente provenite din agricultura României, sectorul berii continuă să fie un stimul economic important la nivelul întregii țări. Datorită contextului fiscal stabil din 2016, piața berii a putut evolua în mod natural, având în continuare un efect economic pozitiv prin: valoarea adăugată generată în cadrul tuturor activităților conexe, importante contribuții la bugetul de stat sub formă de taxe și impozite și prin crearea, în mod direct și indirect, a 85.000 locuri de muncă la nivel național”, a declarat Julia Leferman, Director general Asociația Berarii României.

Iată principalele date legate de evoluția pieței berii în 2016:

Investiții: eforturile investiționale ale membrilor Asociației au fost constante de-a lungul timpului. În 2016, nivelul total al investiției s-a ridicat la 69,7 milioane euro, în creștere cu 14.2 milioane euro față de 2015. Până în prezent, investițiile cumulate realizate de membrii Asociației de la intrarea acestora pe piață au atins un total de 1,4 miliarde Euro.

Exporturi: au înregistrat o ușoară scădere, de 0,08 milioane hl față de anul anterior, atingând un total de 0,42 milioane hl.

Importuri: piața berii din România continuă să își păstreze caracterul profund național, ponderea producției locale rămânând la peste 97% din consumul intern.

Tipuri de ambalaj: preferințele consumatorilor pentru tipurile de ambalaj al berii au avut doar mici variații în 2016 față de anul precedent. Berea îmbuteliată la sticlă a înregistrat cea mai mare variație în rândul preferințelor consumatorilor, cu o creștere de aproximativ 3 puncte procentuale, de la 24,8% în 2015, la 27,68% în 2016. Deși a înregistrat o scădere cu aproximativ 2 puncte procentuale, de la 53,4% în 2015, la 51,6% anul trecut, ambalajul de tip PET a continuat să dețină și în 2016 cea mai mare pondere pe piață. Doza a înregistrat doar o ușoară scădere, de 1 punct procentual, de la 18,1% la 17,1%, iar draughtul s-a menținut aproximativ la același nivel, variind doar de la 3,7% în 2015, la 3,65% anul trecut.

În cadrul aceluiași eveniment, Julia Leferman a subliniat importanța educației în formarea viitoarelor generații de maeștri berari.

“Caracterul național al producției de bere din România este întărit și de faptul că formarea a numeroase generații de maeștri berari are loc chiar aici, la Universitatea “Dunărea de Jos”, din Galați.Dăruirea pe care o au cadrele didactice pentru această meserie s-a transmis absolvenților care au reușit să realizeze reale performanțe în domeniul pe care și l-au ales. Profesionalismul specialiștilor care au deprins arta fabricării berii la Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, s-a transformat în timp în produse de excepție, iubite de români, fapt ce nu ar fi fost posibil fără implicarea permanentă și înaltul standard al profesorilor de aici”, a adăugat aceasta.

“Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați este kilometrul zero al științei fabricării berii la noi în țară, locul în care se formează nu doar generații de maeștri berari, dar se și naște pasiunea pentru această frumoasă meserie. Pe băncile Facultății de Știința și Ingineria Alimentelorse formează an de an specialiști într-un domeniu de activitate care oferă românilor nu doar o băutură extrem de apreciată, dar carereușește să și mențină standardul excelenței – de la profesioniștii în domeniu instruiți aici, la produsul în sine”, a spus Camelia Vizireanu, Decan al Facultății de Știința și Ingineria Alimentelor, din cadrul Universității “Dunărea de Jos” din Galați.