Conducerea Radioului public - obligată de instanţe să facă publice sumele de bani cheltuite cu diverse case de avocatură   Curtea de Apel Bucureşti a respins recursul făcut de conducerea Societăţii Române de Radiodifuziune la Sentinţa Tribunalului Bucureşti prin care instituţia publică de presă este obligată să pună la dispoziţia Federaţiei Române a Jurnalişţilor MediaSind  informaţiile referitoare la sumele cheltuite pe diverse case de avocatură.

   Sentinţa este definitivă şi constată următoarele: "Art. 1 şi art. 39 din legea 41/1994 stabilesc că SRR functionează ca serviciu public  autonom de interes naţional şi beneficiază de finanţare de la bugetul de stat. Contractele de asistenţă juridică încheiate de această autoritate publică cu diverse case de avocatură, nu conţin numai clauze confidenţiale, ci conţin şi informaţii de interes public cum ar fi data încheierii contractului, preţul serviciului oferit, clauze referitoare la derularea contractului. Aceste clauze, ca si altele asemenea, nu sunt exceptate de la accesul liber al cetăţenilor, având în vedere că preţul contractului este plătit şi din fonduri asigurate de la bugetul de stat, deci fonduri publice. În răspunsul comunicat prin întampinare, pârâtul trebuia să aibă în vedere aceste dispozitii legale şi nu cele privind confidenţialitatea informaţiilor conţinute într-un contract încheiat cu o autoritate publică.

   Menţionăm că în ultimii ani, conducerea SRR, reprezentată de preşedintele-director general Ovidiu Miculescu, a cheltuit sume imense de bani pe tot felul de case de avocatură, în procese îndreptate împotriva propriilor angajaţi. De exemplu, numai în cazul concedierii preşedintelui Sindicatului Unit al Salariaţilor Radio România, Adrian Moise, SRR a cheltuit peste 10 000 euro, în condiţiile în care, prevederile Ordonanţei nr. 26/2012 interzic autorităţilor şi instituţiilor publice să contracteze servicii juridice dacă au în componenţă un compartiment juridic.

   Precizăm că această sentinţă nu este singura, de acest gen, în care conducerea SRR este implicată. În data de 8 aprilie 2016, Tribunalul Bucureşti a obligat conducerea SRR să pună la dispoziţia FRJ MediaSind informaţiile publice referitoare la contractele de asistenţă juridică din anul 2012, precum şi cheltuielile făcute cu salarizarea personalului propriu din compartimentul juridic.

   Aceeaşi apetenţă în gestionarea netransparentă şi ilegală a banului public o are şi conducerea Societăţii Române de Televiziune SRTV. Aceasta se află în proces cu FRJ MediaSind, întrucât a refuzat să facă publice sumele cheltuite cu casele de avocatură contractate în procesele demarate împotriva propriilor salariaţi.

   Din nefericire, aceste abuzuri întârzie să fie anchetate de către comisiile de specialitate din Parlamentul României şi de către instituţiile abilitate ale statului. Să nu uităm că atât Ovidiu Miculescu, preşedintele- director general al SRR, cât şiIrina Radu, preşedintele-director general al SRTV, sunt susţinuţi politic în funcţii publice, iar acțiunile acestora, desfășurate în disprețul legii, se răsfrâng negativ asupra salariaţilor, dar, și mai grav, afectează interesul public șiinteresul cetăţeanului plătitor de taxă radio tv.

 

   Departament Comunicare FRJ MediaSind